תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - יום עיון המכסם איסלאם - 17.01.19
 *
 *
 *
 *