תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - 15.03.19 סיור עם רונה בבית השערים
 *
 *
 *
 *