תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - 24.05.19 - תל ערד ותל שבע
 *
 *
 *
 *