תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - 30.05.19 - כנס לוד
 *
 *
 *
 *