תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - 28.11.19 - כנס לוד
 *
 *
 *
 *