תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - 21.06.19 - אמת המים התחתונה
 *
 *
 *
 *