תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - שביל ישראל עם רון חרמוני
 *
 *
 *
 *