תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - שביל ישראל עם רמי אמיר
 *
 *
 *