תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - במוזיאון רוקפלר 11.07.19
 *
 *
 *
 *