תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - 18.07.19 שימור אתרים יפו העתיקה
 *
 *
 *
 *