תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - שביל הסנהדרין
 *
 *
 *
 *