תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - 27.08.19 חפירה בית שערים
 *
 *
 *
 *