תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - 29.08.19 - יום עיון נצרות
 *
 *
 *
 *