תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - סדרת נצרות המשך תש"פ
 *
 *
 *
 *