תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - מיני סדרה חוזרת נצרות תש"פ
 *
 *
 *
 *