תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - סדרת איסלאם החדשה תש"פ
 *
 *
 *
 *