תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - ארכיאולוגיה מנדטורית תש"פ
 *
 *
 *
 *