תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - סיור חול - מרוקו 12.19
 *
 *
 *
 *