תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - 25.10.19 - מצרים בירושלים
 *
 *
 *
 *