תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - 21.11.19 - בדויים במדבר
 *
 *
 *
 *