תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - סדנת צילום מפגש רביעי 12.06.20
 *
 *
 *
 *