תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - 18.07.20 - סדרת שימור רמת גן
 *
 *
 *
 *