תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - סדנת צילום מפגש שישי 08.07.20
 *
 *
 *
 *