תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - 22.10.20 אתרים בדרך ליריחו
 *
 *
 *
 *
   *
פרטי אשראי לחיוב: