תגליות - סיורים והרצאות בדגש ארכיאולוגי - 19.5.22 - כנס לוד השמיני
 *
 *
 *
 *